2. PARALLELLE SPOR DAG 1 1400-1530

5 BRANSJER OM SINE ERFARINGER:

 

Tilrettelegger: Anders Spilling, Ernst &Young

  • Topplinjevekst gjennom implementering av Lean. Hvordan Lean har blitt brukt til å øke effektiviteten og verdiskapning innen annonse- og produksjonslag hos Adresseavisa, ved Pål Munkvold, salgssjef

Tilrettelegger: Finn Holm, Ernst&Young

  • Hvordan redusere ventetiden for pasientene og redusere den administrative byrden og stress i hverdagen samtidig? Jorunn Hillestad, tidligere assisterende klinikksjef ved Kvinneklinikken

Tilrettelegger: Harald Westgaard, TPM Team Scandinavia

  • 5 år med lean i Storebrand - læringspunkter og kritiske suksessfaktorer. Om utviklingen av lean-arbeidet i Storebrand fra oppstarten i 2006 fram til i dag. Fra prosjektgjennomføring og implementering av "Storebrand ledelse" til lean langs kundeprosessser og kontinuerlig forbedring satt i system.Geir Carlsen, prosjektdirektør og fagansvarlig lean
  • Potensial i verdikjeder på tvers av enheter
    Mange virksomheter er organisatorisk oppdelt på fagområder og har dermed  verdikjeder som går på tvers av divisjoner og enheter. Hvor ligger potensialet i å gjøre noe med dette? Hva koster det? Og er det verdt det?  Ingeborg Svanes, Senior Lean Expert Telenor Norway

Tilrettelegger: Viggo Johannessen, Teknologisk Institutt (TI)

  • Eskoleia AS. "Eskoleia AS, avd. STÅL har målbevisst jobbet med LEAN gjennom finanskrisen. De har kommet styrket ut av den og har skapt seg et godt grunnlag for en fremtid hvor kontinuerlige forbedringer vil være i fokus. Vegard Grønnerud produksjonssjef  
  • Erfaringer fra opplæring og implementering av Lean i Ekornes avd Grodås og de resultater som er oppnådd  Knut Ove Rygg, fabrikksjef

Tilrettelegger: Ørjan Slotterøy, Hartmark

  • Lean i Posten Norge – erfaringer om kontinuerlig forbedring som vedvarer, Bjørn Hellqvist

Abonner på vårt nyhetsbrev