OFFENTLIG TJENESTEYTING

Tilrettelegger: Ørjan Slotterøy, Hartmark

  • Lean i Posten Norge – erfaringer om kontinuerlig forbedring som vedvarer, Bjørn Hellqvist

Om Pasientreiser ANS:

Pasientreiser ANS ble etablert i mai 2009 og var i drift fra september samme år. Selskapet hadde en vellykket etableringsfase, men fikk raskt utfordringer knyttet til både drift, bemanning og teknologi. Årsaken var betydelig høyere saksinngang enn forventet, ustabil teknologi kombinert med mange manuelle arbeidsoppgaver, samt et regelverk som innebærer omfattende saksbehandling uansett type krav og beløp. Pasientreiser ANS og Helse Midt-Norge gjennomførte derfor et forbedringsarbeid basert på Lean for å bedre brukerservice, effektivitet og kvalitet. Resultater fra prosjektet har gitt betydelige forbedringer både i forhold til produktiviteten og kvaliteten. Pasientreiser ANS har også realisert økonomiske gevinster på flere millioner som følge av prosjektet og forbedringsarbeidet.

Abonner på vårt nyhetsbrev