Effektivisering og forbedring innen Skatteetaten

Skatteetaten må forberede seg på en hverdag der kompleksiteten og volumet av oppgaver som skal løses er økende, mens tilgangen på ressurser synker. Program Kontinuerlig forbedring skal bidra til at Skatteetaten klarer å tilpasse seg brukernes forventninger og endringer i rammebetingelser. Målsettingene er å innarbeide smarte og effektive arbeidsprosesser som sikrer høy produktivitet, god kvalitet og likebehandling av skattytere/avgiftspliktige. Programmet jobber aktivt med utvikling av ledere for å sikre kontinuerlig forbedring som en varig ledelse- og arbeidsform i Skatteetaten.

- Lucie Aunan leder program for prosessforbedring og Øyvind Røseth, metodeansvarlig

Abonner på vårt nyhetsbrev