Lean og den norske modellen i et internasjonalt foretak

Basert på Kongsberg Automotives virksomhet i 20 land på fire kontinenter, vil styrker og svakheter ved ’den norske modellen’ bli beskrevet med tanke på effektiv anvendelse av lean-prinsippene i en global, konkurranseutsatt virksomhet som utvikler og produserer systemer for den internasjonale kjøretøyindustrien.

- Olav Volldal, tidl. konsernsjef, Kongsberg Automotive Holding ASA

Abonner på vårt nyhetsbrev