Leantransformation i sjukvården – ett helt sjukhus i förändring

Da Skåne startet sin Lean-reise fantes det ikke mange erfaringer fra helsesektoren i denne størrelsesorden. Sykehuset utarbeidet sin egen strategi og sin virksomhetsfilosofi basert på Lean. 

Bent Christensen, Sykehusdirektør Skåne Universitetssjukhus

Lean læring