Omstilling mot kunnsskapsintensiv verdiskaping og den norske modellen

Måten vi har organisert arbeidsliv og velferd på i Norge er omtalt som den norske eller nordiske modellen. Denne modellen har vist seg å ha hatt funksjonelle egenskaper som har fremmet omstilling og produktivitetsvekst innenfor industrisamfunnets rammer. I innlegget begrunnes at Norge og andre industriland nå står overfor en utfordring om å omstille verdiskapingen i retning av mer kunnskapsbasert virksomhet, for så å drøfte i hvilken grad den norske modellen også er egnet til å fremme denne typen omstilling?"

- Per Anders Heum, Adm. direktør, SNF Bergen

Abonner på vårt nyhetsbrev