PARALLELLE SPOR DAG 2 1100-1230

5 TEMAER INNEN KONTINUERLIG FORBEDRING OG INNOVASJON:

Tilrettelegger: Henrik Finsrud, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Johan Solhaug, Teknologisk Institutt (TI)

  • Den vanskelige involveringen

Tom Petter Høgset, fabrikksjef Helgeland Betong AS og

Kasper Edwards, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, Institutt for Planlægging, Innovasjon og Ledelse

Tilrettelegger: Erik Bergene, Valcon

  • Lean og konsernstrategier i Saferoad Group Terje Bøe, COO - Supply Chain Management  

Tilrettelegger: Petter Brænde,Hartmark Consulting

  • Fra å eie et problem til å eie en løsning - Sparebank 1 SR-Banks operative metode for gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring gjennom fokus på høy eierskapsforankring. Christine Wathe Seloter, konsernbanksjef 

Tilrettelegger: Eivind Fauskanger

  • "Lean Produktutvikling i Kongsbergindustrien - Status BIA prosjekt"
    Bård Vestgård, Manager Technology, Business Manager Automotive 
  • Suksesskriterier for bruk av PDCA (Plan-Do-Check-Act) som forbedringsmetodikk innen produktutvikling 
     Eirin Lodgaard Phd kandidat innenfor området kontinuerlig forbedringprosesser

Tilretteleggere: Komiteen for Årets Norske Leanbedrift

  • Finalistene til Årets Norske Leanbedrift presenterer seg.

Abonner på vårt nyhetsbrev