ADMINISTRATIVE PROSESSER

Tilrettelegger: Petter Brænde,Hartmark Consulting

  • Fra å eie et problem til å eie en løsning - Sparebank 1 SR-Banks operative metode for gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring gjennom fokus på høy eierskapsforankring. Christine Wathe Seloter, konsernbanksjef 

Abonner på vårt nyhetsbrev