LEAN, INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

Tilrettelegger: Eivind Fauskanger

  • "Lean Produktutvikling i Kongsbergindustrien - Status BIA prosjekt"
    Bård Vestgård, Manager Technology, Business Manager Automotive 
  • Suksesskriterier for bruk av PDCA (Plan-Do-Check-Act) som forbedringsmetodikk innen produktutvikling 
     Eirin Lodgaard Phd kandidat innenfor området kontinuerlig forbedringprosesser

Abonner på vårt nyhetsbrev