Årskonferansen 2012

Tid/sted: 20.-21.11.2012 Raddison Blu Plaza Oslo

For 3.året på rad arrangerte Lean Forum Norge årskonferanse. Konferansen samlet nærmere 600 deltakere fra alle bransjer, fra så vel privat som offentlig sektor.

Tema for årskonferansen var «Lean på norsk».

Med Lean på norsk mener vi utvikling satt i system som kombinerer lean prinsipper og metoder med vår norske kultur og samarbeidstradisjon. Her er medvirkning og samarbeid med tillitsvalgte og ansatte grunnleggende prinsipp, og målet er å oppnå økt produktivitet+innovasjon+gode arbeidsplasser – samtidig.

En viktig forutsetning for å oppnå suksess vil være lederens kvalitet og adferd. Lederens evne til å samarbeide og stimulere til læring, skape engasjement og arbeidsglede, kombinert med dristige mål for å styrke virksomhetens verdiskaping og trygge dens utvikling.

Lean er ikke et universielt system. Leanfilosofien gir rom for ulike meninger og praksis.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev