Foredragsholdere 2012

Niklas Modig forsker innenfor Lean service og Lean management. Han er en populær foredragsholder på internasjonalt plan og har raskt tatt en ledende posisjon på dette området. Som den eneste utlending har Niklas Modig under en lengre periode fått følge Toyotas arbeid om hvordan de skaper ”operational excellence” innenfor samtlige prosesser/områder. 

Bård Kuvaas og Anders Dysvik møter du både i plenumsforedrag dag 2 og i parallelle spor dag 2. Se programmet.

Anders Dysvik og Bård Kuvaas møter du både i plenumsforedrag dag 2 og i parallelle spor dag 2. Se programmet.

Skatteetaten er hovedansvarlig for at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte og for et oppdatert folkeregister.

Etaten har to forvaltningsnivåer, Skattedirektoratet og 5 regionale skattekontor, med til sammen 6 500 ansatte. Virksomheten ledes av Skattedirektøren.

UDI behandler rundt 100.000 søknader og har 400.000 brukerhenvendelser i året. Hvordan kan Lean hjelpe å redusere saksbehandlingstidene og gi god service til brukerne?

Direktør Frode Forfang forteller om hvordan UDI jobber med Lean og hvilke effekter det gir for brukerne. 

Erik Løkke-Øwre vil dele sin snart 20 års erfaring fra implementering av lean som toppleder i REC og Elkem med perspektiver både fra Norge og Asia.

Erik Løkke-Øwre er leder for ’Supply Chain, Operations og Technology’/innkjoep, drift og teknologi  i REC Wafer og Solar, herunder REC Singapore.

Jarle Haug vil med sine erfaringer med Lean fra flere nordiske selskaper innen bank/finans og IT fortelle om myter og fallgruver med Lean-implementeringer. Og han vil med sin erfaring fra endringsledelse og forbedringsarbeid gjennom mange år gi sitt syn på hva som virkelig skaper kontinuerlig forbedring.

Bedriftscase 1 parallelle spor konferansedag 2: Knowledge Based Devlopmet (KBD) i Kongsberg Automotive (KA)

Presentasjonen vil beskrive KA sine produktutviklingsprosesser der bakgrunn, tankesett, utviklingsprosess og metoder vil bli presentert. KA har jobbet med forbedringsprosesser mot PU i flere år. De vil ta utgangspunkt i sien erfaringer og presentere resultat av sin forbedringsprosess.

Bente Mari Kristiansen:

  • har jobbet i FINN siden 2006 - både som prosjektleder, Scrum Master, gruppeleder og metodeansvarlig
  • har vært lean-navigatør i Schibsteds datterselskap Svenska Dagbladet.
  • er nå lean-ekspert og metodeansvarlig i FINNs avdeling for organisasjonsutvikling, og jobber primært med FINN Way of Innovation utover generell leanopplæring i FINN.

Bjørn Henrik Vangstein:

  • har jobbet i FINN siden 2006 som prosjektleder
  • leder for FINNs utviklingsteam og metodeansvarlig
  • er nå lean-ekspert i FINNs avdeling for organisasjonsutvikling og jobber primært med FINN Way of Innovation utover generell lean-opplæring i FINN.

Trond Giske vil også i år dele ut prisen til årets norske Lean-bedrift.

Lean Forum Norge ble stiftet den 10.12.2009. Ottar Henriksen har vært styreleder i forumet fra oppstarten, og vil si litt om status og tanker videre for forumet på årets konferanse.

Foredrag: Produktutviklingspraksis i norske vareproduserende bedrifter: Hvor trykker skoen mest?

Presentasjonen tar for seg utvikling av et rammeverk for 'best-practice' innenfor produktutvikling basert på studier av ulike selskaper og internasjonal forskning. Modellen er delt inn i ulike komponenter/tema som har dannet grunnlaget for en undersøkelse for å kartlegge 'state-of-the-nation' i norsk vareproduserende industri. Resultater fra denne undersøkelsen vil bli presentert.

Mette Ahlquist er divisjonsdirektør for Application Management Services og vil snakke om erfaringer fra transformasjoner og arbeidet med kontinuerlig forbedring i en travel hverdag etter at transformasjonen har blitt gjennomført.

Michael Hall, møter du i panel i parallelle spor dag 2 "Lean på norsk i tjenesteyting og industri".

Klubbens rolle i lean og produktivitetsforbedringer i går, i dag og i morgen v/ Michael Hall

Monica Rolfsen møter du i panel i parallelle spor dag 2 "Lean på norsk i tjenesteyting og industri".

Hva er spesielt med samarbeidsmodellen på Raufoss sett i et internasjonalt perspektiv, og hvordan kan vi forklare det? v/Monica Rolfsen

Svein Terje Strandlie møter du i panel i parallelle spor dag 2 "Lean på norsk i tjenesteyting og industri".

Den norske modellen i europeisk klesdrakt - hvordan utvikle og "oversette" samarbeidet v/ Svein Terje Strandlie

Tom Remlov har vært administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett siden 2008.  Han er kjent som norsk filmprodusent, teatermann og kulturadministrator. 

Abonner på vårt nyhetsbrev