Niklas Modig, forsker ved Handelshøgskolen i Stockholm

Niklas Modig forsker innenfor Lean service og Lean management. Han er en populær foredragsholder på internasjonalt plan og har raskt tatt en ledende posisjon på dette området. Som den eneste utlending har Niklas Modig under en lengre periode fått følge Toyotas arbeid om hvordan de skaper ”operational excellence” innenfor samtlige prosesser/områder. 

Niklas sitter i styret i Lean Forum Sverige og forsker ved Handeslhögskolan i Stockholm.  Han benyttes ofte som rådgiver overfor bedrifter og virksomheter som ønsker å arbeide med forandringsarbeid ut fra Lean-filosofien.  I 2011 publiserte Niklas boken ”Vad är lean?” som direkte ble en bestselger i Sverige.

På årskonferansen "LEAN PÅ NORSK" vil Niklas Modig holde 2 forelesninger:

Forelesning 1 (før lunsj dag 1) : -  Hva er egentlig Lean?

Lean er idag verdens mest utbredte managementkoncept.  Det sprer seg inn i alle bransjer.  Ett stort problem med konseptet er dessverre at mange fortsatt ikke vet hva Lean ”egentlig” er.  Er det en filosofi?  Er det prinsipper? Er det en metode eller en samling verktøy?  Med utgangspunkt fra mange års studier av Toyota Japan samt et hundretalls organisasjoner i Europa, sammenfatter Niklar Modig i denne forelesningen de seneste innsiktene og kunnskapen om konseptet.  Hva er Lean?  Når er en organisasjon lean?  Forelesningen gir deltakerne en god plattform for å delta på den andre forelesningen av Niklas Modig – Lean fra ”hva” til ”hvordan”?

Forelesning 2 (etter lunsj dag 1): Lean – Fra ”hva” til ”hvordan”?  

Mange virksomheter har idag utviklet en god forståelse for hva Lean er.  De forstår hvorfor det er fordelaktig å porosessorientere virksomheten. De forstår også hvorfor en virksomhetens evne til kontinuerlig å utvikle seg er en av de fremste konkurransefordelene.  Mange har begynt forandringsarbeidet mot å bli en Lean organisasjon og har gjennomført ulike initiativ, men det er fortsatt langt igjen før Lean gjennomsyrer hele organisasjonen.  Forståelsen for hvordan forandringsarbeidet skal planlegges, gjennomføres og evalueres kan fortsatt være uklart.  Hvordan ser en velutviklet virksomhetsstrategi ut? Hvilke er de viktigste suksessfaktorene for å lykkes gjennomføre en lean virksomhetsstrategi?  Hva er de største utfordringene? – og hvordan håndtere disse på best mulig måte.? 

Abonner på vårt nyhetsbrev