Svein R.Kristensen, skattedirektør

Skatteetaten er hovedansvarlig for at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte og for et oppdatert folkeregister.

Etaten har to forvaltningsnivåer, Skattedirektoratet og 5 regionale skattekontor, med til sammen 6 500 ansatte. Virksomheten ledes av Skattedirektøren.

I 2008 ble det gjennomført en stor omorganisering i etaten. Samme år ble det også besluttet å innføre kontinuerlig forbedring som varig ledelses- og arbeidsform i hele etaten. Dette er et viktig virkemiddel for å nå etatens strategiske mål. Kontinuerlig forbedring innføres i regi av et LEAN-inspirert program. Programmet er i hovedsak bemannet av ansatte som har utviklet en metodikk som er tilpasset etatens behov.

 

Svein R. Kristensen er skattedirektør:

- utdannet siviløkonom fra Norges Handels høyskole

- bred erfaring fra ledende stillinger i offentlig sektor

- begynte i Skatteetaten i 1996

- skattedirektør fra 2006  

Abonner på vårt nyhetsbrev