Torgeir Welo, professor og instituttleder ved Institutt for produktutvikling og materialer NTNU

Foredrag: Produktutviklingspraksis i norske vareproduserende bedrifter: Hvor trykker skoen mest?

Presentasjonen tar for seg utvikling av et rammeverk for 'best-practice' innenfor produktutvikling basert på studier av ulike selskaper og internasjonal forskning. Modellen er delt inn i ulike komponenter/tema som har dannet grunnlaget for en undersøkelse for å kartlegge 'state-of-the-nation' i norsk vareproduserende industri. Resultater fra denne undersøkelsen vil bli presentert.

Om Torgeir Welo:

 

Bakgrunn. Welo er sivilingeniør fra NTH, Institutt for Konstruksjonsteknikk og har en dr. ing grad (Ph.D.) innen plastisk oppførsel av bøyningsbelastede aluminiumskonstruksjoner fra samme institutt. Han har arbeidserfaring fra Sintef Produksjonsteknikk, Sintef Materialteknologi, Hydro Automotive Structures i USA og Europa, sistnevnte i kombinasjon med en professor II stilling ved IPM. Siden 2007 har Welo hatt et fulltidsprofessorat innen produserbarhet og produktdesign. Welo har gjennom årenes løp hatt ulike funksjoner i styrer, komiteer , arbeids- og interessegrupper, hovedsaklig innen metallformings-, bil- og aluminiumsindustri.

Forskningsinteresse. Det mest sentrale forskningsområdet er metallforming med bøyning av aluminiumsprofiler og relatert teknologiutvikling som spesialområde. Forskningsinteressen omfatter også produktutvikling; spesielt 'Lean' produktutvikling der systematisert kunnskap (fra ulike funksjoner og områder som f.eks. metallforming ) brukes (og gjenbrukes) av produktutvikleren for å lage 'oppskriften' for å produsere et attraktivt produktet med maksimum kundeverdi (dvs. forhold mellom nytte og kostnad). Samspillet mellom design, funksjon og produserbarhet er et viktig element av lean produktutvikling

Nyskapning - Innovasjon. Welo har vært sentral i utviklingen av modeller som brukes som basis for design av formingsverktøy (dimensjonsstabilitet), samt innovative formingsteknologier (3D bøying/forming, strekkforming, mekanisk kalibering, adaptiv bøying). Han har også ledet produktutviklingsteam som har utviklet lettvektsløsninger innen bilindustrien, f.eks. spaceframes, subframes, cockpit rammer, motorrammer, seterammer, seteskinner, støtfangersystemer, krasjbokser, etc. for en rekke europeiske og amerikanske bilmodeller.

Abonner på vårt nyhetsbrev