Konferanseprogram 2012

Dag 1 - Tirsdag 20.november 

08.00-09.00

Registrering/kaffe

09.00-09.10

Velkommen! - Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

09.10-10.30

 Plenum - Lean på norsk

  • Kontinuerlig forbedring i Skatteetaten -Svein R.Kristensen, skattedirektør
  • Årene med Lean - hva har vi lært - Jarle Haug, adm.dir.SpareBank 1 Gruppen Finans AS

10.30-11.00

 Kaffe og frukt

11.00-12.30 

 Velg mellom 3 parallelle spor:

Spor 1: Hva er egentlig Lean? - Niklas Modig, forsker ved Handelshøgskolen i Stockholm innenfor Lean service og Lean management. Som den eneste utlending har Niklas Modig under en lengre periode fått følge Toyotas arbeid om hvordan de skaper "operational excellence".

Spor 2: Nyhet!  Open Space - lær og del erfaringer med andre som er opptatt av det samme som deg. Diskusjonene støttes av erfarne fasilitatorer. Hovedtema:Kontinuerlig forbedring - Lean fra prosjekt til drift. Les mer her

Spor 3: Nyhet!  Opplæring på verktøy innen Lean-Målstyring

- målstyring, valg av måleparametre (KPI`er) og system for kontinuerlig oppfølging og kommunikasjon

12.30-14.00

 Lunsj

14.00-15.30

 

 

 

 3 parallelle spor fortsetter (du kan gjerne bytte spor):

Spor 1: Lean- Fra "hva" til "hvordan"? - hvordan komme i gang og hvordan skape grunnlag for kontinuerlig forbedring. Niklas Modig, forsker ved Handelshøgskolen i Stockholm

Spor 2:Nyhet!  Open Space -lær og del erfaringer med andre som er opptatt av det samme som deg. Diskusjonene støttes av erfarne fasilitatorer.Hovedtema:Lean og arbeidsmiljø:som hånd i hanske eller...? Les mer her

Spor 3: Nyhet! Opplæring på verktøy innen Lean - problemløsningsteknikker og bruk av relevante verktøy som A3 og verdistrømskartlegging

15.30-16.00

 Kaffe og frukt

16.00-17.30

 Norges beste lean-bedrifter - finalistene til årets norske lean-bedrift deler sine erfaringer

17.30-19.00

 Mingling før middag (bygg ditt nettverk)

19.00-

 

Konferansemiddag med foredrag og underholdning

Tom Remlov, administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett

Tom Remlov tar for seg utfordringene innenfor sin virksomhet. Suksesskriterium nr 1 er "fulle hus hver dag". Det krever satsing på kvalitet, mangfold og omfang.

Dag 2 - Onsdag 21.november

09.00-10.30

Plenum

Leanprisen 2012

  • Lederrollen og den betydning for ønsket resultatoppnåelse- Bård Kuvaas, PhD, siviløkonom og professor, og Anders Dysvik, PhD og førsteamanuensis, begge ved Handelshøyskolen BI Oslo - peker på hvordan ledelse påvirker den enkelte medarbeiders produktivitet og velvære på jobben, og også de organisatoriske resultater.Temaet utdybes i etterfølgende parallellsesjon.Les mer her

10.30-11.00

 Kaffe og frukt

11.00-12.30

 Velg mellom 4 parallelle spor:

Spor 1: Lean på norsk i industrien - tett samarbeid mellom ledelse og fagforening i 30 år har vært avgjørende for bilindustriens konkurransekraft. Michael Hall fra Fellesforbundet og daglig leder Svein Terje Strandlie deler sine erfaringer, og suppleres av førsteamanuensis Monica Rolfsen, NTNU som har fulgt bedriften over mange år. Les mer her

Spor 2: Utviklingsprosesser i offentlig sektor

  • Nye arbeidsprosesser gir redusert saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI) - Frode Forfang, UDI-direktør
  • Lean-arbeid har skapt gode pasientopplevelser ved Oslo universitetssykehus- Gjertrud Spillum, Egil Brevik og Øystein Sørensen

Les mer her

Spor 3: Lean produkt-og tjenesteutvikling

Spor 4: Støttende ledere er lønnsomme ledere (utdypende foredrag fra plenumsforedraget)  Bård Kuvaas og Anders Dysvik begge Handelshøyskolen BI. Les mer her

12.30-13.30

Lunsj

13.30-15.00

 Plenum

  • Lean og kontinuerlig forbedring i Norges største IT selskap EVRY - Mette Ahlquist, divisjonsdirektør Application Management, EVRY
  • Utvikling av global konkurransedyktig produksjon basert på lean-filosofi. Erfaringer fra produksjon i Norge og Singapore i en ekstrem global konkurranse - Erik Løkke-Øwre, direktør og leder av REC`s globale solcelleproduksjon

 

 Avslutning ved Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

Abonner på vårt nyhetsbrev