Spor 3: Opplæring/verktøy innen Lean

Hovedtema før lunsj er målstyring og KPIer

En frustrasjon blant mange er Leans bakgrunn fra bilindustrien, der statiske produksjon og fysiske produkter medfører synlige måleparametere, som ikke er enkelt å konvertere til eget arbeidsmiljø. Hvordan velge måleparametere i et miljø der arbeidsoppgaver og innhold varierer avhengig av produkt eller tjeneste?

Opplæringssesjonen gir et innblikk i hvordan praktiske måleparametere etableres hierarkisk og prosessorientert i ikke-masseproduserende bedrifter og organisasjoner, samtidig som de er tilknyttet overordnede mål.

Etter lunsj er hovedtema problemløsning og A3

Problemløsningsteknikker og bruk av relevante verktøy som A3 og verdistrømskartlegging

Har du jobbet en stund med Lean, men vil gjerne øke din kompetanse og ferdigheter innen sentrale Lean-verktøy som problemløsning, A3 og verdistrømskartlegging?

Skulle du gjerne lært mer om hvordan du klarer å endre atferd og skape en kontinuerlig forbedringskultur?

Denne opplæringssesjonen er beregnet på deg som har litt erfaring med Lean, og vil gi deg inngående praktisk trening i sentrale Lean-verktøy.

Abonner på vårt nyhetsbrev