Parallelle spor dag 1, kl 14.00-15.30

På konferansen vil Niklas Modig holde to foredrag om Lean. Det første foredraget før lunsj. Det andre etter lunsj.

Før lunsj: Hva er egentlig Lean?

Etter lunsj: Lean - Fra "hva" til "hvordan"?

Del praksis med andre som er opptatt av det samme som deg.

Open space gir deg mulighet til å dele erfaringer og lære mer om de temaene du selv er opptatt av. Denne delen av programmet legger til rette for at du kan ha en egen sesjon som samler deltakere som er interessert i det samme som deg. Det kan være en metode du vil diskutere, en problemstilling du erfarer, et tema du vil lære mer om osv.

Hovedtema før lunsj, vil være målstyring og KPIer.

Etter lunsj vil hovedtema være problemløsning og A3.

Abonner på vårt nyhetsbrev