Parallelle spor dag 2, kl 11.00-12.30

4 parallelle spor:

Innledningsforedrag: Produktutviklingspraksis i norske vareproduserende bedrifter: Hvor trykker skoen mest? ved Torgeir Welo, Professor NTNU

Presentasjonen tar for seg utvikling av et rammeverk for 'best-practice' innenfor produktutvikling basert på studier av ulike selskaper og internasjonal forskning. Modellen er delt inn i ulike komponenter/tema som har dannet grunnlaget for en undersøkelse for å kartlegge 'state-of-the-nation' i norsk vareproduserende industri. Resultater fra denne undersøkelsen vil bli presentert.

Tett samarbeid mellom ledelse og fagforening om kontinuerlig forbedring gjennom 30 år.

For 30 år siden, i 1982 ble Raufoss AS tildelt "Gullhjelmen" for beste produktivitetsresultat. Det nære samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte om å bedre produktivitet for å være konkurransedyktige i verdens tøffeste bransje ble pekt på som et viktig suksesskriterium. I hele perioden etter har dette samarbeidet fortsatt. Utviklingen har  vært dramatisk: nye produkter, ny teknologi, oppsplitting, delprivatisering og nye eiere, først Hydro og de siste årene som del av det europeiske Benteler-konsernet. 

Dagens offentlige sektor står ovenfor mer komplekse utfordringer enn tidligere. Økte krav fra brukere, samfunnet og myndigheter om kvalitet, ansvarlighet og offentlighet krever en sterkere risikostyring og resultatføring enn tidligere, samt at tjenestene som tilbys skal tilfredsstille mer komplekse brukergrupper.

I denne sesjonen vil det bli gitt 2 konkrete eksempler på hvordan Lean kan bidra til at offentlige virksomheter kan møte de økte forventningene og kravene de står ovenfor.

Anders Dysvik og Bård Kuvaas, vil holde et innledende foredrag i plenum om «Lederrollen og dens betydning for ønsket resultatoppnåelse» og deretter gå i dybden på dette temaet i en etterfølgende parallellsesjon. Dysvik og Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har studert mer enn 20.000 medarbeidere fra flere ulike norske organisasjoner både i offentlig og privat sektor.  De påviser at indre motivasjon fører til bedre arbeidsprestasjoner og økt vilje til å hjelpe kollegaer og til å ta i et ekstra tak for organisasjonen når det trengs.

Abonner på vårt nyhetsbrev