Spor 1: Lean på norsk i industrien

Tett samarbeid mellom ledelse og fagforening om kontinuerlig forbedring gjennom 30 år.

For 30 år siden, i 1982 ble Raufoss AS tildelt "Gullhjelmen" for beste produktivitetsresultat. Det nære samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte om å bedre produktivitet for å være konkurransedyktige i verdens tøffeste bransje ble pekt på som et viktig suksesskriterium. I hele perioden etter har dette samarbeidet fortsatt. Utviklingen har  vært dramatisk: nye produkter, ny teknologi, oppsplitting, delprivatisering og nye eiere, først Hydro og de siste årene som del av det europeiske Benteler-konsernet. 

Panel:

  • Hva er spesielt med samarbeidsmodellen på Raufoss sett i et internasjonalt perspektiv, og hvordan kan vi forklare det? v/førsteamanuensis Monica Rolfsen, NTNU 
  • Klubbens rolle i lean og produktivitetsforbedringer i går, i dag og i morgen v/ Michael Hall, Fellesforbundet
  • Den norske modellen i europeisk klesdrakt - hvordan utvikle og "oversette" samarbeidet v/ Svein Terje Strandlie, daglig leder

Abonner på vårt nyhetsbrev