Spor 2: Utviklingsprosesser i offentlig sektor

Dagens offentlige sektor står ovenfor mer komplekse utfordringer enn tidligere. Økte krav fra brukere, samfunnet og myndigheter om kvalitet, ansvarlighet og offentlighet krever en sterkere risikostyring og resultatføring enn tidligere, samt at tjenestene som tilbys skal tilfredsstille mer komplekse brukergrupper.

I denne sesjonen vil det bli gitt 2 konkrete eksempler på hvordan Lean kan bidra til at offentlige virksomheter kan møte de økte forventningene og kravene de står ovenfor.

1. Effektive arbeidsprosesser og redusert saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI) ved UDIs toppledelse

Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler rundt 100.000 søknader og har 400.000 brukerhenvendelser i året. Hvordan kan Lean hjelpe å redusere saksbehandlingstidene og gi god service til brukerne?

UDI har siden våren 2011 jobbet med og implementert med Lean i flere deler av organisasjonen. Både i asylsaker, familieinnvandringssaker og statsborgerskapssaker har UDI sett på hvordan saksbehandlingsprosessene kan strømlinjeformes og hvordan fjerne det som ikke er verdiskapende.

Direktør Frode Forfang forteller om hvordan UDI jobber med Lean og hvilke effekter det gir for brukerne. 

2. Lean som virkemiddel til å skape gode pasientopplevelser ved Oslo universitetssykehus

Hvordan kan støttetjenester bidra til å skape gode pasientopplevelser og samtidig frigjøre tid for sykepleiere på et sykehus?

Kontinuerlig forbedring gjennom hele verdikjeden ved Hovedkjøkkenet i Oslo universitetssykehus har hatt svært positiv uttelling på pasient- og medarbeidertilfredshet, økonomi, kvalitet og omdømme.Avdelingsleder Vidar Arnesen og seksjonsleder Egil Brevik presenterer endringene som førte til de gode resultatene.

Abonner på vårt nyhetsbrev