Spor 4: Støttende ledere er lønnsomme ledere - lederrollen og dens betydning for ønsket resultatoppnåelse

Anders Dysvik og Bård Kuvaas, vil holde et innledende foredrag i plenum om «Lederrollen og dens betydning for ønsket resultatoppnåelse» og deretter gå i dybden på dette temaet i en etterfølgende parallellsesjon. Dysvik og Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har studert mer enn 20.000 medarbeidere fra flere ulike norske organisasjoner både i offentlig og privat sektor.  De påviser at indre motivasjon fører til bedre arbeidsprestasjoner og økt vilje til å hjelpe kollegaer og til å ta i et ekstra tak for organisasjonen når det trengs.

Anders Dysvik er PhD og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Anders Dysvik har på bakgrunn av sin doktorgradsstudie utviklet praktiske råd til organisasjoner som virkelig ønsker å få sine ansatte til å yte sitt beste.    

Bård Kuvaas er PhD, siviløkonom og professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Kuvaas er ansatt ved Institutt for ledelse og organisasjon, og har hovedsakelig arbeidet med spørsmål knyttet til organisasjon, ledelse og beslutningsatferd.  

Abonner på vårt nyhetsbrev