Årskonferansen 2013

Årets Leankonferanse ble arrangert den 26. og 27. november: Lean på norsk – kultur for kontinuerlig forbedring

Årskonferansen 2013 hadde en faglig bredde som slo alle tidligere konferanser. 30 foredragsholdere fra inn- og utland presenterte erfaringer og faglige innlegg fra Leanbasert forbedringsarbeid.  I tillegg til foredrag, erfaringsutvekslinger og workshops inviterte vi til bedriftsbesøk – hvor deltakerne ved selvsyn fikk innblikk i erfaringer gjort i noen utvalgte virksomheter.  De 3 finalistene til årets Leanpris presenterte sine virksomheter. Leanprisen ble utdelt til beste Leanvirksomhet og beste Leanprosjekt.  Bransjesesjoner ble holdt innenfor industri, olje og gas, offentlig sektor, helse, tjenesteyting og salg.  

Konferansen ble holdt i de nye konferanselokalene til Quality Hotel Expo på Fornebu. 

Konferanseprogrammet kan du lese her.

Abonner på vårt nyhetsbrev