Om foredragsholdere og det enkelte sporvalg

Dag 1 plenum

John Seddon er en av pionerene innen Lean og kontinuerlig forbedring både i offentlig og privat sektor, og har skrevet flere bøker om emnet.
Hans syn preges av menneskedrevne prosesser og helhetlig systemtenkning. Hans ideer vil forhåpentligvis provosere fram noen nye perspektiver på hvordan tilnærme seg Lean og kontinuerlig forbedring. Seddon møter du både i plenum den første konferansedagen og i parallelle spor.

Foredragene er på engelsk.

Dag 1 plenum 

Liv Monica Stubholt er forretningsadvokat i advokatfirmaet Hjort.  Hun ledet for sin tidligere arbeidsgiver Kværner ASA en arbeidsgruppe som i oktober la frem en KonKraftrapport om de norske offshoreverftenes konkurranseevne. 

Dag 1 kl 1130:1600 Valg 1

Ringnes Gjelleråsen har jobbet aktivt med TPM/Lean i årrekke. Dette har ført de helt i front i bryggeribransjen. Hovedvekt av studiebesøket vil bli lagt på hvordan Ringnes arbeider med Taktisk Implementeringsplan (TIP), Verdistrømsanalyser og A3.

Dag 1 kl 1130:1600 Valg 2

Med trykk på Lean - hvordan vi har startet vår ambisiøse lean-reise, status nå og utfordringer vi møter

Dag 1 kl 1130:1600 Valg 3

SpareBank 1 Gruppen opplever stor suksess med sin tilnærming til kontinuerlig forbedring, og fremhever selv fokuset på ledelse og virksomhetsstyring som nøkkelen til dette. 

Dag 1 kl 1130 :1600 Valg 4

Hydro har arbeidet aktivt med TPM/Lean siden 1995. I 2007 lanserte de sitt eget Aluminium Metal Production System (AMPS).De har i løpet av disse årene gjort seg en del erfaringer om hvordan man kan bygge en organisasjon for forbedring. Hydros fabrikk på Karmøy mottok i fjor prisen som årets Lean bedrift.

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 5

Kundesenteret til FINN er pådrivere for produkt- og prosessforbedringer basert på deres kunders ønsker og utfordringer. Kundesenterets innsats har redusert antall henvendelser fra kundene gjennom raskt å samle data om problemet, for så å problemløse sammen med resten av organisasjonen.

Dag 1 kl 1130:1600 Valg 6

På årets konferanse vil du kunne melde deg på Open Space og få muligheten til å ta opp Lean-temaer som er viktige for deg. På en Open Space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, eller som du ikke er flink til og som du ønsker å lære.

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 7 

What does it take to make Operational Excellence operational

Einar Wahlstrøm SVP Umbilicals Europe Africa in Aker Solutions deler sine erfaringer fra de første ni månedene av en reise for å implementere god drift i verdensklasse.

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 8

SMED er en metode for å forbedre omstillingstider på maskiner og utstyr, først og fremst i produksjonsbedrifter. Det er vanlig å oppnå reduserte omstillingstider med 30 – 60 % uten investeringer i kostbart utstyr. Dette gjøres først og fremst ved en annen måte å organisere arbeidet på. Det er gjerne operatøren selv som gjennomfører forbedringstiltak.

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 8

SMED på Jotun og Aker Solutions Moss

Her møter du blant andre Ulf Andresen (bildet) og hans kollega Bengt Gundersen, formann i produksjonen hos Aker Solutions Moss.

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 8

SMED på Jotun og Aker Solutions Moss

Her møter du blant andre Bengt Gundersen (bildet) og hans kollega Ulf Andresen, operatør i produksjonen hos Aker Solutions Moss.

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 9

Formålet med Lean og kontinuerlig forbedring er å gjøre virksomhetene bedre i stand til å nå sine strategiske mål. Imidlertid ser vi ofte at Lean er noe som drives litt tilfeldig ute i linjen der hvor det finnes noen entusiaster. Hvordan kan Lean i større grad knyttes opp til selskapets visjoner og mål og at alle Lean aktiviteter tar utgangspunkt i dette?

Dag 1 kl 1430:1600 for valg 7-9

John Seddon er en av pionerene innen kontiunerlig forbedring innen tjenesteproduksjon. Hans bok "Systems Thinking in the Public Sector" og Vanguard Method har på mange måter definert et rammeverk for hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring innen tjenesteproduksjon. Hans syn preges av menneskedrevne prosesser og helhetlig systemtenking. Han er også relativt skeptisk til hvordan Lean er blitt implementert innen offentlig sektor, så dette kan føre til en god del interessante diskusjoner.

Dag 2 kl 0900-1100 plenum

Norsk teknologiindustri har aldri vært mer konkurranseutsatt enn nå.

Stadig raskere globalisering, arbeidsdeling og teknologiutvikling stiller Norge og næringslivet overfor store utfordringer.

Dag 2 kl 1130:1300 Valg 1

Kjernevirksomheten i Sykehuspartner HR er å være en støttefunksjon for helseforetakene i Helse Sør-Øst, blant annet innen lønnsproduksjon og HR-systemer. Hør deres erfaringer med å drive lean-arbeid i støtteprosesser som de ansatte i helseforetakene først blir oppmerksom på hvis de ikke virker.  

Dag 2 kl 1130:1300 Valg 2

Lean er generelt sett vanskelig å få til i en høymargin virksomhet som oppstrøm. Noe av grunnen er at olje- og gassproduksjonen går foran det meste, og dermed vil man ofte bruke svært mye ressurser for å få produksjonen igang igjen. Innsatsen blir dermed marginal ift tapet ved produksjon.  

Dag 2 kl 1130:1500 Valg 2

Anvendelse av Lean innen olje og gass oppstrøm

I ConocoPhilips har Oddbjørn ansvar for Operations i Norge, samt deres program for kontinuerlig forbedring.

Oddbjørn Johnsen startet I ConocoPhillips i Stavanger i 1992. Før dette jobbet han i 8 år for et strømleverandørselskap, samt i ett år for Kværner olje & gass og 3 år for Unitech Engineering.

Abonner på vårt nyhetsbrev