Anvendelse av Lean innen olje og gass oppstrøm ved ConocoPhillips og Shell

Dag 2 kl 1130:1300 Valg 2

Lean er generelt sett vanskelig å få til i en høymargin virksomhet som oppstrøm. Noe av grunnen er at olje- og gassproduksjonen går foran det meste, og dermed vil man ofte bruke svært mye ressurser for å få produksjonen igang igjen. Innsatsen blir dermed marginal ift tapet ved produksjon.  

Dette overstyrer ofte fokus på Lean som ofte har en tendens til å lykkes bedre i lavmarginvirksomhet slik som nedstrøm. I Norge har to operatører kommet svært langt i å jobbe etter lean prinsipper :

  • Shell har vært gjennom en lang reise over flere år med prosessorientering og økende grad av kontinuerlig forbedring, der de har systematisk bygget sten på sten langt utover bare lean prinsipper. 
  • ConocoPhillips Norge har blitt et foregangsland i det globale moderselskapet rundt kontinuerlig forbedring.

Abonner på vårt nyhetsbrev