Hvorfor kontinuerlig forbedring og effektivisering er så viktig for norsk arbeidsliv

Dag 2 kl 0900-1100 plenum

Norsk teknologiindustri har aldri vært mer konkurranseutsatt enn nå.

Stadig raskere globalisering, arbeidsdeling og teknologiutvikling stiller Norge og næringslivet overfor store utfordringer.

Norge er et høykostland som kjennetegnes av høy kompetanse, godt omdømme og et unikt samarbeid, men effektiv produksjon, økt produktivitet og lønnsomhet er en forutsetning for å lykkes.

Hvordan bidrar Norsk Industri og LO til å støtte oppunder dette arbeidet? v/Hans-Christian Gabrielsen, 2.nestleder Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Knut E.Sunde, direktør for området bransje og industripolitikk i Norsk Industri

Abonner på vårt nyhetsbrev