John Seddon

Dag 1 plenum

John Seddon er en av pionerene innen Lean og kontinuerlig forbedring både i offentlig og privat sektor, og har skrevet flere bøker om emnet.
Hans syn preges av menneskedrevne prosesser og helhetlig systemtenkning. Hans ideer vil forhåpentligvis provosere fram noen nye perspektiver på hvordan tilnærme seg Lean og kontinuerlig forbedring. Seddon møter du både i plenum den første konferansedagen og i parallelle spor.

Foredragene er på engelsk.

Abonner på vårt nyhetsbrev