Lean Helse

Dag 2 kl 1130:1300 Valg 4

Hvordan skape et helsevesen i verdensklasse - å fokusere på mennesker fremfor budsjetter

Over hele verden har helsetjenestene problemer og man har begynt å innse at det er selve systemet som er årsaken. Man har utmerkede medarbeidere men de er satt inn en foreldet produksjonsstruktur som bygger på nesten 100 år gamle prinsipper. Det finnes imidlertid et mer moderne tankesett som ikke bare har vist seg å gi høyere kvalitet, men også lavere kostnader og en mer akseptabel arbeidsbelastning. Denne nye filosofien har nå vært tatt i bruk i mer enn 10 år på de første sykehusene og kalles bl.a. Lean Healthcare.

Magnus Lord er en av Europas fremste eksperter innenfor moderne helsevesen og Lean Healthcare. Magnus er lege, siviløkonom og sivilingeniør og har studert og arbeidet med moderne ledelse innenfor helsesektoren og næringslivet siden 1980-tallet. Som strategisjef på Universitetssykehuset i Lund startet han opp sykehusets Lean-reise mot den nye filosofien. Magnus Lord arbeider i dag som coach og foredragsholder i Sverige og i Norden/internasjonalt.

Erfaringer fra og planer for Leansatsingen i Lillehammer sykehus

Sykehuset i Lillehammer er i startfasen på sin Leansatsing men har allerede gode erfaringer fra konkrete prosjekter. Ellen Henriette Pettersen som er leder for kirurgisk avdeling, vil fortelle om sykehusets satsing på Leanmetoden som skal tas i bruk ved alle avdelinger på sykehuset

Abonner på vårt nyhetsbrev