Lean tjenesteproduksjon

Dag 1 kl 1430:1600 for valg 7-9

John Seddon er en av pionerene innen kontiunerlig forbedring innen tjenesteproduksjon. Hans bok "Systems Thinking in the Public Sector" og Vanguard Method har på mange måter definert et rammeverk for hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring innen tjenesteproduksjon. Hans syn preges av menneskedrevne prosesser og helhetlig systemtenking. Han er også relativt skeptisk til hvordan Lean er blitt implementert innen offentlig sektor, så dette kan føre til en god del interessante diskusjoner.

Abonner på vårt nyhetsbrev