Open Space "Metoder og verktøy"

Dag 1 kl 1130:1600 Valg 6

På årets konferanse vil du kunne melde deg på Open Space og få muligheten til å ta opp Lean-temaer som er viktige for deg. På en Open Space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, eller som du ikke er flink til og som du ønsker å lære.

På årets Open Space har vi «Metoder og verktøy» som et overordnet tema og dette vil vi bryte ned til flere alternative temaer. Du som deltaker kan bidra med et tema du ønsker å lære mer om eller et tema du ønsker å dele med andre. Med inspirasjon fra innledningspresentasjonen, eller med fokus på akkurat ditt favorittverktøy eller dine utfordringer gis du her en unik mulighet til å diskutere med andre som har tilsvarende interesser og problemstillinger.

Eksempel på aktuelle tema kan være: 5S i kontorlandskap, verdistrømanalyser, tavlemøter og lignende.

Litt om Open Space prosessen
Open Space er en prosess med enkle regler som sørger for at man finner de beste temaene og at diskusjonene blir meningsfylte. Deltakerne får mulighet til å foreslå spesifikke tema eller problemstillinger de ønsker å arbeide med. Hver deltaker går til gruppen med det temaet som fenger mest. Når sesjonene starter er «tema-eier» ansvarlig for å ønske velkommen og evt. utdype temaet for å komme i gang. Etter det kan eier lytte eller snakke så mye eller lite man ønsker. Det er ikke nødvending å forberede noe før en Open Space (men man kan om man vil). Deretter er det egentlig opp til gruppen selv hvordan de vil diskutere og arbeide med temaet.

Dere som melder dere på Open Space - sesjonen vil få tilsendt mer informasjon i egen mail når konferansen nærmer seg.

Abonner på vårt nyhetsbrev