SMED på Jotun og Aker Solutions Moss

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 8

SMED er en metode for å forbedre omstillingstider på maskiner og utstyr, først og fremst i produksjonsbedrifter. Det er vanlig å oppnå reduserte omstillingstider med 30 – 60 % uten investeringer i kostbart utstyr. Dette gjøres først og fremst ved en annen måte å organisere arbeidet på. Det er gjerne operatøren selv som gjennomfører forbedringstiltak.

Dette gir både bedre motivasjon og best resultat. Kortere omstillingstider vil igjen kunne bety mindre lager, redusert kapitalbinding og større fleksibilitet. (ref http://www.teknologisk.no)

Aker Solutions og Jotun forteller hvordan de har anvendt metoden for å forbedre deres respektive omstillingstider.

Du møter Anders Holstad fra Jotun og Bengt Gundersen og Ulf Andresen fra Aker Solutions Moss.

Abonner på vårt nyhetsbrev