Studietur til Schibsted Trykk i Nydalen

Dag 1 kl 1130:1600 Valg 2

Med trykk på Lean - hvordan vi har startet vår ambisiøse lean-reise, status nå og utfordringer vi møter

Schibsted trykk er Norges største trykkerikonsern og er del av Schibsted Norge. Fra å være skjermede avdelinger i de enkelte mediehusene er Schibsted trykk nå ledende i grafisk bransje i Skandinavia på systematisk anvendelse av Lean-prinsipper i sin produksjon. På studiebesøket i Nydalen i Oslo vil deltagerne få en usminket presentasjon av prosessen med innføringen av Lean. Vi vil presentere viktigste utfordringer og lærepunkter, samt gi en omvisning med fokus på involvering, systematisk problemløsning, den nye lederrollen og faktabasert forbedringsarbeid.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev