Styringsmodell/Hoshin

Dag 1 kl 1130:1300 Valg 9

Formålet med Lean og kontinuerlig forbedring er å gjøre virksomhetene bedre i stand til å nå sine strategiske mål. Imidlertid ser vi ofte at Lean er noe som drives litt tilfeldig ute i linjen der hvor det finnes noen entusiaster. Hvordan kan Lean i større grad knyttes opp til selskapets visjoner og mål og at alle Lean aktiviteter tar utgangspunkt i dette?

I Schibsted har man jobbet med Hoshin for å institusjonalisere forbedringsarbeidet i konsernet. Hoshin har vært en kraftig katalysator for endring. Samtidig har det bidratt til å styrke Schibsteds evne til å operasjonalisere strategier gjennom å vise hvordan alle enheter spiller sammen fra topp til bunn og ved å skape tydelighet rundt virksomhetens mål. Jon Kåre Stene, som har ledet Schibsteds Lean program, deler med seg av sine erfaringer fra dette arbeidet.
Kenneth Gilje, Lean/GPS koordinator, snakker om systematisk daglig ledelsesoppfølging og styring av forbedringsaktivitetene i Gilje Tre AS.

Abonner på vårt nyhetsbrev