Birgir Jakobsson

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300 og plenum kl 1345:1530.
Birgir Jakobsson har vært sykehusdirektør hos Karolinska Universitetssjukhuset fra 2007 til mai 2014.

Parallellsesjonen:
Leanreisen i Karolinska - en reise i endret kunnskap og holdninger
Birgir Jakobsson har under sine sju år som leder på Karolinska Universitetssjukhus skapt en kultur for kontinuerlige forbedringer med fokus på pasientnytte, og drevet utviklingen av sykehuset frem mot bygging av nytt moderne sykehus på Solna. Han ser en klar kopling mellom tilgjengelighet og helse- og pleiekvalitet og medarbeidernes motivasjon til å arbeide med kontinuerlige forbedringer.

Avslutningsforedraget:
Endringsledelse i Karolinska - å skape en kultur med kontinuerlig forbedring som tar tid
Birgir Jakobsson vil bl.a. snakke om viktigheten av å skape en forståelse for hvorfor sykehusene må endre seg og hvordan man kan oppnå forandring.  Han har bl.a. arbeidet intensivt med kultur- og holdningsspørsmål i de senere årene.  Hvordan få til endringer som er ledelsesstyrt men medarbeiderdrevet?

Abonner på vårt nyhetsbrev