Hege Andersen

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300
Hege Andersen er PhD-stipendiat hos Norges Arktiske Universitet, UiT.

Universitetssykehuset Nord-Norges erfaringer etter 5 år med Lean - hvordan få til varige utfordringer?

UNN har siden oppstarten i 2008 implementert mer enn 30 forbedrede pasientforløp ved hjelp av lean-metodikk. Noen forbedringer har stått seg over tid, mens andre har ”floppet”. Hvorfor er det slik?

Siden 2010 har det vært følgeforskning knyttet til UNNs lean-satsning, initiert av direktøren i samarbeid med Institutt for statsvitenskap ved Norges arktiske universitet, UiT. PhD-stipendiat Hege Andersen har selv flere års erfaring med innføring av  lean, og følger nå implementeringen ved sykehuset med et  organisasjonsteoretisk forskerfokus. Med utgangspunkt i stekt varierende, dokumenterte resultater fra de  17 første lean-prosjektene ved UNN har  forskningsprosjektet, og innlegget fra UNN,  som ambisjon å utlede hvilke elementer ved organisasjonen som må være til stede for å lykkes med varig forbedring.

 

Nærmere om forskningen kan også leses på internett: http://www.unn.no/forskning/category37598.html

Abonner på vårt nyhetsbrev