Produktionslyftet

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300.
Fra det svenske Produktionslyftet kommer Hans Reich og Christian Silvasti.

Produktionslyftet i Sverige er et omfattende nasjonalt program der formålet er å øke produktivitet, konkurransekraft og utviklingsmuligheter i svensk industri og med det styrke forutsetningene for lønnsom produksjon i Sverige.
Programmet ble initiert i 2006, og fram til første halvår i 2014 har over 180 bedrifter deltatt i programmet og 1500 personer fra industrien har deltatt i en høyskoleutdanning.

Foredragsholderne i denne sesjonen blir Hans Reich og Christian Silvasti. De vil presentere Produktionslyftets program samt effekten av arbeidsmetodene som blir brukt.

.

Hans Reich jobber ved Chalmers Industrihögskola, og er leder av Produktionslyftet.

Christian Silvasti er VD i Emballator Lagan Plast AB. Denne bedriften er deltaker i Produktionslyftet og vinner av Svenska Leanpriset 2011.

Abonner på vårt nyhetsbrev