Lean Forum Norge kårer Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet på Leankonferansen i november. Det vil som i fjor også deles ut pris for Årets norske Leanprosjekt.

Prisen for Årets norske Leanvirksomhet har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem. Virksomheter (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kan melde seg på via søknadsskjema i menyen til venstre. Søknadsfrist er 13. juni. Årets norske Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene til en fagkomite.

Prisen for Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet i sin leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets norske Leanvirksomhet. Mer informasjon om hvordan man søker samt søknadsskjema fins i menyen til venstre. Søknadsfrist er 1. oktober. Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets norske Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Vinnerne av Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Årets Norske Leankonferanse i Oslo 11.-12. november 2014. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Informasjon til søkere finner du her.
Søknadsskjemaer finner du her.

Abonner på vårt nyhetsbrev