Lean i 3 kommuner som parallelt spor

Nytt på årets konferanse er at du kan velge å høre om Lean i flere kommuner.

- Drammen kommune
Satser på Lean innen helse og omsorg. De forteller hvordan de har kommet i gang, hva de har oppnådd av resultater og videre planer v/utviklingsleder Lisbeth Bakken.

- Bærum kommune
Fra piloter til forankring i linja og konkrete resultater innen byggesak v/prosjektleder Karianne Fjeldstad og bygningssjef Hanne Høybach.

- Molde kommune
Har valgt Lean i sitt forbedringsarbeid. De vil fortelle om eierskap, involvering og resultater v/personal- og organisasjonssjef Mette Holand, og organisasjonsrådgiver Kristin Ålmo.

Abonner på vårt nyhetsbrev