Påmelding

Du kan allerede nå melde deg på.

Påmelding kan du gjøre her.
Dersom du ønsker å gjøre endringer i din påmelding, ordner du dette via linken du får tilsendt direkte etter påmeldingen er registrert.
Påmelding etter 1. oktober er bindende.

Det tas forbehold om avlysning på grunn av uforutsette hendelser som gjør det uforsvarlig å gjennomføre konferansen (f.eks. streik, naturkatastrofer). Lean Forum Norge er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes avlysning på grunn av slike hendelser.

Abonner på vårt nyhetsbrev