Program

Dag 1

Tirsdag 11.11.2014

 

0830:0930

Registrering/kaffe

 

0930:0940

Velkommen

 
 

v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

 

0940:1100

"The Toyota Way" møter den norske samarbeidsmodellen v/Jeffrey Liker

 
 

Vi utfordrer ham med "Lean på norsk", vår norske leanfilosofi, kultur og samarbeidsmodell. Monica Rolfsen, prosjektleder for forskningsprosjektet Lean Operations, lanserer samtidig boka "Lean blir norsk".

 

1100:1130

Pause

 

1130:1600

Studieturer/bedriftsbesøk

 

 

* Studietur til NAV Internasjonalt

 
 

* Studietur til Ringnes på Gjelleråsen

 
 

* Studietur til Finn.no

 
 

* Studietur til Statsbygg

 

1130:1300

Parallelle spor på hotellet

 

 

* Lean på strategisk nivå - Du møter Jeffrey Liker, Monica Rolfsen og Bjørn Fauchald (rådmann i Vestre Toten kommune) i denne sesjonen som er spesielt tiltenkt ledere på øverste nivå i virksomheten

 

 

* Kvalitets- og produksjonssystemer innen industri v/Odd Tore Finnøy, direktør i Brunvoll og "Den lange Lean-reisen: Hvordan lykkes med implementering av et bedriftsspesifikt produksjonssystem" v/Torbjørn Netland, PhD NTNU, SINTEF Teknologi og samfunn

 

 

* Lean innen olje og gass
- Om Statoils innsats for å forbedre sin innovasjonskapasitet v/Per Sandberg, Chief of Innovation, VP, Statoil
- Lean innen komplekse vedlikeholdsprosesser v/Jan Cato Vestvik, Manager Maintenance Services ved FMC Technologies

 

 

* "Hvordan jobber Gilje for å skape en varig reise?" v/Kenneth Gilje, Lean manager i Gilje Tre AS og "Lean i Carlsberg. Hvordan sikre kontinuitet i Lean/TPM arbeidet" v/Lars Erik Gulling, Lean TPM Manager i Carlsberg Group 

 

1300:1430

Lunsj

 

1430:1600

Flere sporvalg

 
 

Hvordan tilpasse Lean til den norske samarbeidsmodellen. Vi går i dybden etter plenumssesjonen i dialog med Jeffrey Liker og Lean Operations/Monica Rolfsen m.fl.

 
 

* Bank og forsikring 
 - Hvordan endrer Lean kravene til ledelse? v/Odd-Arne Hoel, seksjonsdirektør Skadeoppgjør og Mette Selvaag, programdirektør Lean i KLP
- Lean i et nordisk finanskonsern - resultater, erfaringer og kritiske suksessfaktorer v/Arne Harstad, leder for leansatsningen i DNB

 
 

* Lean Startup - hvordan Lean dramatisk reduserer risiko, kostnader og samtidig øker hastigheten i innovasjon og utviklingsarbeid
- Hva er Lean Startup og Lean innovasjon? v/Jon Kåre Stene, COO Kolonial.no og tidligere Lean direktør i Schibsted Media Group
- Appear.in - Et nytt selvskap fra Telenor v/Ingrid Ødegaard, Product Manager

 
 

* Lean i bygg/anlegg/prosjekt
- Om Rambøll sine erfaringer om bruk av Lean innen prosjektering v/Hilde Nordskogen, Direktør for region Øst
- Lean i utbygging, installasjon og vedlikehold av data- og telenettet. Starten på en leanreise hos Relacom, en av Norges ledende leverandører av teknologi og tekniske felttjenester v/Øystein Knudsen, administrerende direktør og Gro Undem, leder for Lean

 
 

* "Hvordan jobber Gilje for å skape en varig reise?" v/Kenneth Gilje, Lean manager i Gilje Tre AS og "Lean i Carlsberg. Hvordan sikre kontinuitet i Lean/TPM arbeidet" v/Lars Erik Gulling, Lean TPM Manager i Carlsberg Group 

 

1600:1630

Pause

 

1630:1800

Finalistene til Årets Leanvirksomhet presenterer seg

 

1800:2000

Mingling med mulighet til å stemme på kandidatene til Årets Leanprosjekt

 

2000:0100

Festmiddag med underholdning/inspirasjonsforedrag og kåring av Årets Leanprosjekt

 
     

Dag 2

Onsdag 12.11.2014

 

0900:1100

Hovedtema produktivitet med utdeling av prisen til Årets norske Leanvirksomhet

 
 

* Behovet for produktivitetsforbedring, og betydningen av god struktur og gode interne prosesser v/statssekretær Paul Chaffey

 
 

* Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen forteller om arbeidet så langt, hvordan de tolker oppgaven og tenker fremover

 
 

* Sofasamtale på scenen om produktivitet - ledet av Knut Sunde, Norsk Industri
Deltakere i denne samtalen vil være Paul Chaffey, Simen Vier Simensen, LOs sjefsøkonom Stein Reegård og Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS

 
 

* Utdeling av prisen til Årets norske Leanvirksomhet
Lars-Jacob Hiim, Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, deler ut prisen

 

1100:1130

Pause

 

1130:1300

Parallelle spor på hotellet

 
 

* Lean i kommuner 
 - Bærum kommune - Fra piloter til forankring i linja og konkrete resultater innen byggesak v/Karianne Fjeldstad, prosjektleder og Hanne Høybach, bygningssjef
Drammen kommune - Satser på Lean innen helse og omsorg. De forteller hvordan de har kommet i gang, hva de har oppnådd av resultater og videre planer v/ Lisbeth Bakken, utviklingsleder i utviklingsenheten Skap gode dager
- Molde kommune - Har valgt Lean i sitt forbedringsarbeid i hele organisasjonen. De vil fortelle om eierskap, kommunikasjon, involvering og resultater v/ Mette Holand, personal- og organisasjonssjef og Kristin Ålmo, organisasjonsrådgiver

 
 

* Lean Helse
- Leanreisen i Karolinska - en reise i endret kunnskap og holdninger v/Birgir Jakobsson, tidligere sykehusdirektør ved Karolinska Universitetssjukhuset
- Foredrag v/Karl-Arne Johannessen, Sykehuspartner og president i Norges Håndballforbund

 
 

* ProduktivitetsSpranget - med bl.a. erfaringene fra "Produktionslyftet" i Sverige
v/Hans Reich, Chalmers Industrihögskole og leder av Produktionslyftet og Christian Silvasti, VD i Emballator Lagan Plast AB, vinner av Svenska Leanpriset 2011. Oppstarten i Norge v/Ottar Henriksen, styreformann Lean Forum Norge 

 
 

* Dybdeforedrag fra tidligere Leanprisfinalister 
- Universitetssykehuset Nord-Norges erfaringer etter 5 år med Lean - hvordan få til varige forbedringer? v/Hege Andersen, PhD-stipendiat, Norges Arktiske Universitet, UiT.
- Hvordan Jæger Automobil har jobbet videre med kontinuerlig forbedring, og hva som har vært de naturlige fokusområdene for en virksomhet som har kommet lang innenfor dette området v/Torgeir Halvorsen, administrerende direktør

 
 

Lean i offentlig sektor 
 - "Forbedringsarbeid i høyere utdanning - UiT lærer å lære" v/Svein Are Tjeldnes, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 
- NAV Internasjonalt deler sine erfaringer etter 4 år med kontinuerlig forbedringsarbeid. De har jobbet både prosjektbasert i linjen og med leder- og ledelsesutvikling i forbedringsarbeid i hele organisasjonen v/Thore Hansen, direktør

 

1300:1345

Lunsj

 

1345:1530

Plenumsforedrag - om produktivitet og endringsledelse

 
 

- Endringsledelse i Karolinska - å skape en kultur med kontinuerlig forbedring tar tid v/Birgir Jakobsson, tidligere sykehusdirektør ved Karolinska Universitetssjukhuset
- Scanias forteller om sin fantastiske leanreise v/Eghert Holm, Site Manager Scania Higer Project og Anders Jonsson, Infobility

 

1530

Avslutning

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Abonner på vårt nyhetsbrev