Norsk Industri

.

Norsk Industri organiserer ca 2 550 bedrifter med ca 130 000 ansatte spredt over hele Norge. Medlemsbedriftenes interesser er Norsk Industris viktigste fokus. Norsk Industri er engasjert i de mest sentrale industri- og næringslivspolitiske spørsmål av i dag.

 Norsk Industri er representert i programkomiteen ved Katrine Vinnes.

Til hjemmesiden.

Abonner på vårt nyhetsbrev