Bengt Persson

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Bengt Persson er Senior VP Quality and Performance i Aker Solutions.

 

Oljeservice har den siste perioden opplevd et prisfall som har gjort produktivitet viktigere enn noen gang. Imidlertid har produktiviteten innen olje- og gass falt de siste 10 årene sammenlignet med landbasert industri. Persson forteller om hvordan Aker Solutions bruker Lean til å reversere denne trenden, og om hvordan de ser på forbedringsarbeid i en tid som er preget av nedbemanninger og kostnadskutt innen oljeservice.

Abonner på vårt nyhetsbrev