Eivind Skeie

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300
Eivind Skeie er kvalitetsleder ved Hydro Aluminium AS Karmøy Metallverk.

Foredraget til Eivind Skeie er under sesjonen "Foredrag fra tidligere Leanprisfinalister", og har tittelen "Hvorfor presisjon i alle ledd".
Skeie har erfaring med forbedringsarbeid siden 2000. I foredraget vil han belyse temaene komptanseutvikling, medarbeidertilfredshet, standardisering og kunder.

Hydro Aluminium AS Karmøy Metallverk ble Leanprisvinner i 2012. Les mer om det her.
Les mer om Karmøy Metallverk her.

Abonner på vårt nyhetsbrev