Kjell Gjestad

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Kjell Gjestad er Vice President Supply Chain i Kongsberg Maritime, Subsea.

Kjell Gjestad startet sin yrkeskarriere innenfor produktutvikling av høyteknologiske undervannssystemer. Etter 12 år med fokus på produktutvikling gikk veien videre inn mot produksjonsteknisk prosessutvikling og automatisering. Deretter gikk det over i ledelse og hvor han hadde stillingen som produksjonsdirektør ved Kongsberg Maritime Subsea i 7 år. Simrad i Horten er et forretningsområde innenfor Kongsberg Maritime, og her var Kjell Gjestad General Manager. Markedet var rettet mot det globale og profesjonelle fiskerimarkedet, produktene var hydroakustiske fiskeriletningssystemer som ekkolodd, trålinstrumentering og sonar systemer.
I dag besitter han stillingen som Vice President Supply Chain ved Kongsberg Maritime Subsea. I tillegg til en maskinteknisk bakgrunn har han en mastergrad fra NTNU innenfor produksjonslogistikk og ledelse.

Han bidrar sammen med Daryl Powell om "Kongsberg Way - hvordan involvere leverandørene i innovasjonsprosessen".

Les "Styrker leverandørene sammen".

Abonner på vårt nyhetsbrev