Monica Mæland

Dag 1: Plenum kl 0940:1100
Monica Mæland er er næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet.

Hun bidrar med innlegg og i paneldebatt om temaet "Fra særstilling til omstilling".
Les mer om Monica Mæland her.

Abonner på vårt nyhetsbrev