Olav Bådsvik

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Olav Bådsvik er VP Operations i Statoil, Sture & Kollsnes.

Lean i olje- og gassbransjen – i en krevende tid

Statoil Sture & Kollsnes har drevet med systematisk forbedringsarbeid i flere år. Gjennom økt bevisstgjøring og aktiv involvering av alle ansatte har man klart å redusere leverandørkostnadene til nær det halve. Samtidig med dette har man klart å halvere backlogg av utestående oppgaver knyttet til vedlikehold. Olav Bådsvik, VP Operations Sture & Kollsnes, vil fortelle om sine erfaringer fra denne prosessen og hva som skal til for å lykkes med kontinuerlig forbedring og læring i olje- og gassbransjen.

Abonner på vårt nyhetsbrev