Robert Kusén

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300 og plenum kl 1345:1530
Robert Kusén er Vice President for SSAB.

Han er også forfatter av boken "Respekten för människan". Les om boken her.

I den parallelle sesjonen kl 1130:1300 (valg 5) vil han snakke om følgende:
70 – 80 % av de virksomheter som satser på innføring av Lean og kontinuerlig forbedring som en del av virksomhetskulturen får det ikke til.  Hvilke trinn og faktorer er kritiske for å lykkes i dette arbeidet.
I plenumssesjonen kl 1345:1530 vil han snakke om:
Respekten for mennesket er et verdisett som ligger til grunn for alt innen Lean. Med dagens lederskap ser man ofte ikke hvem menneskene egentlig er og hva de kan, bare hvem de er i det gjeldende systemet i virksomheten. Utfordringen er derfor å lære seg å se og møte mennesker ut fra deres egentlige og ofte skjulte kapasitet; det begynner altså med ledernes menneskesyn.

Les mer om Robert Kusén her.

Abonner på vårt nyhetsbrev