Foredrag fra tidligere Leanprisfinalister

Dag 2: 1130:1300

*Torfinn Knutsen har vært leder for Fibo-Trespo AS Lyngdal siden 2008, og satte i gang bedriftens arbeid med Lean i 2009. Bedriften har siden da endret seg fra en tradisjonell bedrift til en bedrift som er et forbilde for mange andre. Fokuset på opplæring og kulturbygging førte til at bedriften fikk kompetanseprisen for Agder i 2013. dette bla i konkurranse med Universitetet i Agder.

*Eivind Skeie, kvalitetsleder ved Hydro Aluminium AS Karmøy Metallverk, har erfaring med forbedringsarbeid siden 2000. I foredraget vil han belyse temaene komptanseutvikling, medarbeidertilfredshet, standardisering og kunder.

Abonner på vårt nyhetsbrev