Hvordan Lean Innovasjon i produktutviklingsprosessene kan bidra til å redusere ledetiden og øke omsetningen

Dag 2: 1130:1300

Begge foredragene er på engelsk

Arla

Lean Innovasjon og fornyelse av meieribransjen 

Arla Foods har som ambisjon å fornye meieribransjen – det er en stor oppgave. Et sentralt element i ambisjonen er knyttet til produktinnovasjon. I 2012 startet Arla prosjektet «Spring». Målet var å øke omsetningen fra produkter utviklet de siste 3 årene og å bli mer kundeorienterte i produktutviklingsprosessen. 

Noen nøkkelaktiviteter har vært:

  • Ny produktutviklingsprosess – en co-creation innovasjonsprosess basert på best practice og forbedringer i den eksisterende prosess samt anvendelse av «Lean Innovasjon» som metode.
  • Overblikk over pipeline av nye produkter – et systematisk overblikk per kategori
  • En forvaltnings- og møtestruktur som sikrer raskere time-to-market og klare prioriteter – en standardisert møtestruktur med fast agenda og milepælskriterier for å sikre god porteføljestyring 

Nå, to år etterpå, er resultatet en annen måte å jobbe på og samarbeide i innovasjonsprosjekter samt et systematisk overblikk over porteføljen og pipelinen. Prosjektet har resultert i et strategisk fokus og toppledelsens engasjement og oppmerksomhet på innovasjon. Arla har også oppnådd sitt omsetningsmål fra innovasjon av nye produkter. 

Hanne Søndergaard, Global Senior Vice President vil fortelle om prosjektet og dele av hennes erfaringer fra implementering av prosjektet og hvordan det har vært å gjennomgå disse endringene.

Danfoss

Danfoss er et golbalt industriselskap med 24.000 ansatte i 100 land. Utvikling av nye løsninger og produkter er et sentralt element i strategien og i 2014 anvendte konsernet 3,9% av salgsinntektene på innovasjon. Danfoss Heating Systems anvender Lean Startup og Agile prinsipper til å gjennomføre et produktutviklingsprosjekt. Målet er å øke suksessraten på prosjekter og redusere ledetiden slik at nye produkter kommer raskere på markedet. Et sentralt element i de nye utviklingsprosesser er at man jobber i læringssirkler gjennom å bygge, måle og lære. Thomas vil fortelle om sine erfaringer med å introdusere Lean Innovation i et tradisjonelt «stage gate» og «forward planning» utviklingsmiljø og også dele sine tidligere erfaringer hvor agile metoder, Lean og Kanban ble sentrale elementer i å øke leveransene med 40% og redusere produktsyklustiden med opp til 50%. 

Thomas er Senior Direktør for Residential Heating R&D i Danfoss. Han er både ansvarlig for å utvikle nye innovative produkter og har ansvar for den totale produkt livssyklus for området. Tidligere har han jobbet som Vice President Products i BAE Systems Detica, hvor agile metoder, Lean og Kanban ble implementert som del av produktutviklingsprosessen. 

Abonner på vårt nyhetsbrev