Kongsberg Maritime Subsea og Volvo

Dag 1: 1430:1600

*Kongsberg Maritime Subsea har rettet sitt fokus mot å fjerne sløsing sammen med sine norske leverandører. Det å rette blikket utover egen organisasjon og se på større deler av den horisontale vareflytkjeden er viktig. 80% av deres vareproduksjon foregår leverandørene. I tillegg til å fjerne sløsing i sin egen bedrift er det viktig å se på sløsingen som foregår i grensesnittene mellom de forskjellige bedriftene i en vareflytkjede. I dag pågår det et utviklingsprosjekt som er støttet av Innovasjon Norge og som kalles "Network for Supplier Innovation". Dette er et nettverk av leverandører som har satt fokus på å videreutvikle sitt forbedringsarbeid innenfor leanfilosofien.
Fra Kongsberg Maritime Subsea kommer Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain og Daryl Powell, Lean Manager.

*Volvo v/Jonas Strålman vil snakke om hvordan de arbeider med sitt forbedringsarbeid "Volvo Driven Maintenance".
Les mer om Volvo Driven Maintenance.

Abonner på vårt nyhetsbrev