Lean helse

Dag 1: 1130:1300

* Det nye sykehuset i Østfold - muligheter og utfordringer med nytt sykehus
Prosessdirektør og leanansvarlig Liv Marit Sundstøl i Sykehuset Østfold vil snakke om arbeidet med prosessforbedring knyttet til det nye sykehusbygget på Kalnes.
Hvordan har prosesser, teknologi og organisering blitt påvirket av de mulighetene som åpnet seg med det nye sykehusbygg på Kalnes?

* Sykehusinnleggelse som risikofaktor. Hvordan arbeide systematisk for å redusere risiko for den enkelte pasient?
V/kst. Klinikksjef Siri Vedeld Hammer, Sykehuset i Vestfold HF.
 Foredraget setter fokus på alvorlige hendelser i sykehus – koplet opp mot behovet for standardisering/pakkeforløp og for risikostyring.

Abonner på vårt nyhetsbrev